Våre priser klasse C1E

Enkel Kjøretime

1375,-

Enkel kjøretime klasse C1E  - Dobbel kjøretime kjører vi mest slik at elevene får mest mulig
kontinuitet i kjøringen.
Det er samme priser for trinnvurdering trinn 2 og trinn 3 som en singel kjøretime
 

Sikkerhetskurs på veg

5500,-

Sikkerhetskurs på veg - Her skal eleven kjøre i et variert miljø med lastebil og tilhenger.

Leie av kjøretøy til førerprøve

3600,-

Leie av kjøretøy til avsluttende prøve hos Statens Vegvesen  

Meld deg på kjøring klasse C1E

Kontakt oss / Våre lokaler