Våre priser klasse C1E

Mobirise Website Builder

Enkel Kjøretime

1500,-

Enkel kjøretime klasse C1E  - Dobbel kjøretime kjører vi mest slik at elevene får mest mulig
kontinutet i kjøringen.
Det er samme priser for trinnvurdering trinn 2 og trinn 3 som en singel kjøretime
 

Mobirise Website Builder

Sikkerhetskurs på veg

6000,-

Sikkerhetskurs på veg - Her skal eleven kjøre i et variert miljø med lastebil og tilhenger.

Mobirise Website Builder

Leie av kjøretøy til førerprøve

4700,-

Leie av kjøretøy til avsluttende prøve hos Statens Vegvesen  

Prisene er oppdatert Januar 2024. - Vi tar forbehold om feilprising og prisjustering

Meld deg på kjøring klasse C1E

Kontakt oss / Våre lokaler

Offline Website Creator