Våre priser klasse C1

Enkel Kjøretime

1350,-

Enkel kjøretime klasse C1  - Dobbel kjøretime kjører vi mest slik at elevene får mest mulig
kontinutet i kjøringen.
Det er samme priser for trinnvurdering trinn 2 og trinn 3 som en singel kjøretime
 

Sikkerhetskurs på veg

5600,-

Sikkerhetskurs på veg - Her skal eleven kjøre i et variert miljø med lastebil.

Lastsikringskurs

5800,-

Alle som skal inneha førerkortklasse C1 må ha et lastsikringskurs , her vil eleven få en teoretisk og en praktisk modul, for og bedre sin kunnskap innenfor sikring av last.  

Leie av kjøretøy til førerprøve

3200,-

Leie av kjøretøy til førerprøve

Kurs i ulykkesberedskap

4800,-

Kurs i ulykkesberedskap.

Grunnkurs tunge kjøretøy

1500,-

Alle elever som skal føre kjøretøy over 3,5 t , må ha grunnkurs tunge kjøretøy. 

Prisene er oppdatert Juni 2022. - Vi tar forbehold om feilprising og prisjustering

Meld deg på kjøring klasse C1

Kontakt oss / Våre lokaler