mobirise.com

Yrkessjåfører - Godstransport35-timers Etterutdanning Godstransport


Dersom du er yrkessjåfør og ønsker å fornye din yrkessjåførkompetanse kan du gjøre det ved å delta på et etterutdanningskurs på 35 timer. Ta kontakt med Statens vegvesen trafikkstasjon dersom du er usikker på når din yrkessjåførkompetanse utløper og du må gjennomføre etterutdanning.

Utdannelsen er obligatorisk og det er regler for hvor mye fravær du kan ha fra undervisningen.

Innhold i utdanningen:
Modulene 1-3 er felles og modulene 1-6 er delt i forhold til person og godstransport.

Modul 1. Vegtransport og samfunnet.
Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy.
Modul P4. Persontransportens vilkår.
Modul G4. Godstransportens vilkår.
Modul P5. Persontransport i praksis.
Modul G5. Godstransport i praksis.
Modul 6. Sikker atferd på veien.

Utdannelsen inneholder både teori, ulykkesberedskap, sikring av last og praktisk kjøring med fokus på optimal bruk av kjøretøyet og sikker atferd på veien.