Web Site Builder


Før du kan begynne å øvelseskjøre på en trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.


Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen

Kurset er på 17 timer og er felles for alle klasser, opp til klasse B (Personbil)

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører av motorisert kjøretøy.


For å ta kurset
 må du være minst 15 år. 


Er du over 25 år?


Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs

Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk, og må gjennomføres før den praktiske prøven

NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører


INNHOLD TRAFIKALT GRUNNKURS


 • Trafikkopplæringen
 • Trafikk og førerrollen
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket


BEVIS 


 • Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
 • Tar du kurset i tiden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare til 31. oktober samme året 
 • Da må du gjennomføre mørkekjøring før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan fortsette med øvelseskjøring
 • Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mister du retten til å øvelseskjøre mellom 1. november til 15. mars.
 • Ved øvelseskjøring privat eller ved trafikkskole, må beviset og godkjent ID-kort med bilde medbringes.
 • NB! Dersom du mister ditt bevis - ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Eller ring 02030.


Nyttige linker:


Øvelseskjøring

Mørkekjøring