Priser - Trafikkopplæring Kl. BE

Trafikkopplæring Klasse B Kode 96

TimerPris

Kjøretimer

1


kr

750,-

Obligatorisk veilledningstime Trinn 2

1


kr

750,-

Obligatorisk veilledningstime Trinn 3

1


kr

750,-

Lastsikringskurs

2


kr

1 000,-

Sikkerhetskurs på veg

3


kr

2 250,-Stacks Image 233
1 undervisningstime har en varighet på 45 minuttter.

Priser gjelder fra 21.08.14.