Website Builder

Om Opplæring til Personbil

Vi tilbyr opplæring på manuell og automat - klasse B.

BESTILL KJØRETIME

Trinn 1

TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan begynne øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

Trafikkopplæringen
Grunnleggende forståelse for trafikk
Mennesket i trafikken
Øvelseskjøring og kjøreerfaring
Førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Mørkekjøring
Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.

Trinn 2

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3

TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

trafikantgrupper og interessemotsetninger
å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
å redusere risikoen for ulykker
å bli forbikjørt og kjøre forbi
Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan:

- du sikrer personer og last
- kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4

AVSLUTTENDE OPPLÆRING

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.


Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer.
Det har 4 deler:

4.1.1 (Teori 2 timer)
Bilkjøringens risiko
4.1.2 (Kjøring 5 timer)
Kjøring på landeveg og forbikjøring
4.13 (Kjøring 4 timer)
Avsluttende kjøring i trafikken
4.1.4 (Teori 2 timer)
Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

- forståelse for risikoen ved    bilkjøring
- evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
- evne til å vurdere deg selv som fører

Søk om førerkort til Statens Vegvesen

Godkjent søknad er gyldig i 6 måneder.

Teoriprøve på Narvik Trafikkstasjon.

Drop-inn tirsdager og onsdager, fra kl. 09:00-12:00.