mobirise.com

Søk om førerkort til Statens Vegvesen

Godkjent søknad er gyldig i 6 måneder.

Påmelding
Førstehjelpskurs

Obligatorisk kurs i Trafikalt Grunnkurs og til
førerkortklasse B - Personbil.

- Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
- Tiltak ved trafikkulykke

Vi tar kontakt med deg så snart vi kan.