Mobirise Web GeneratorMOPED opplæring


NYE REGLER OM MOPEDOPPLÆRING FRA 1.1. 2017

De nye reglene legger mye bedre til rette for å tilpasse opplæringen til elevens behov. Med de nye individuelle trinnvurderingstimene stilles det krav om at hver enkelt elev må oppnå et høyt nivå på hvert trinn før man kan starte opplæringen på neste trinn.

MELD DEG PÅ ØVELSESKJØRE MED MOPED?

Mopedopplæring

Opplæringen på moped ble fra 1. januar i år endret slik at hver enkelt elev i større grad skal vurderes individuelt. Dette betyr at det blir noe mer utfordrende å kunne tilby en pakkepris på opplæringen. Vi har gode erfaringer med den modellen vi har benyttet tidligere og vil derfor beholde det som er bra og justere dette i forhold til dagens regler.

Hva betyr dette for deg som elev?

​For det første bør du studere og jobbe med teoristoffet før du kommer på kurs hos oss. Dersom du ikke studerer dette på forhånd vil du måtte ta ekstra kjøretimer og/eller ta pause fra opplæringen før du kan fortsette. Vi anbefaler www.teoritentamen.no Det kan også være lurt å diskuterer trafikk, lyskryss, rundkjøringer osv hjemme med foreldre eller andre.


I gjennom opplæringsforløpet skal du da som minimum ha fått med 13 stk obligatorisk undervisningstimer som består av:

- 3 undervisningstimer med Grunnkurs moped i klasserom

​- 1 time trinnvurdering trinn 2 - Individuell vurdering av teknisk kjøreferdighet

​- 4 undervisningstimer i tema - Sikkerhetskurs i trafikk

​- 1 time trinnvurdering trinn 3 - Individuell vurdering av trafikal kunnskaps- og ferdighetsnivå

​- 4 undervisningstimer i tema - Sikkerhetskurs på vei trinn 4


Praktisk informasjon

 • Du trenger varme og vindtette/regntette klær. Det er kaldt mange dager og flere timer med kjøring vil være krevende.
 • Hals eller skjerf kan være lurt for å beskytte hals mot trekk.
 • Skoene børe være av "vinter-sko-typen". Skotøy bør rekke opp på leggen og gjerne være litt stive og solide. Dette gir bedre beskyttelse mot skader. Du får IKKE kjøre med JOGGESKO, SKO MED HØYE HÆLER OSV. 
 • Du får låne hansker og hjelm hos oss, men ta gjerne med eget utstyr dersom du har. Gode og solide alpint hansker fungerer det også.
 • ​Ta med egne øreplugger om du har.
 • Solbriller kan være praktisk.
 • Ønsker du å bruke egen moped så må den være i forskriftsmessig stand. Ta kontakt om du lurer på om din moped er egnet.
VEIEN TIL FØRERKORTET

KLASSE AM146
 • TRINN 1

  1. TRAFIKALT GRUNNKURS

  Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer

 • TRINN 2

  2. GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

  - Grunnkurs moped (3t):
  Før man begynner på den praktiske opplæringen må man ha
  3 timer Grunnkurs moped hos en Trafikkskole. Her får man en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

  ------------------------------
  Om opplæringen trinn 2:
  Elevene skal tilegne seg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.

  Hvor mange kjøretimer eleven skal bruke på dette trinnet, må tilpasses behovet til eleven.

  Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal eleven på Trinn 2 lære dette:

  - Gjøre seg og moped klar for kjøring
  - Igangsetting og stans
  - Giring og krypekjøring
  - Å styre, akselere og bremse
  - Sikkerhetskontroll
  ____________________________

  - Trinnvurdering trinn 2 (1t)


  Mot slutten av trinn 2 skal eleven gjennomføre en trinnvurdering.
  Eleven og lærern skal sammen vurdere om man har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 • TRINN 3

  3. TRAFIKAL DEL

  Her skal man lære å beherske kjøring i variert trafikk, man må også tilegne seg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen.  Når man fullfører trinnet, skal ferdighetene være så gode at man kan kjøre selvstendig.

  Obligatorisk:

  I dette trinnet gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk (4t) med vekt på valg og kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter.

  Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime (1t) sammen med trafikklæreren.

 • TRINN 4

  4.  AVSLUTTENDE OPPLÆRING

  Obligatorisk 
  -Sikkerhetskurs på veg, (4t):
  1 time brukes til planlegging og oppsummering, resterende 3 timer brukes til praktisk kjøring..

  Målene for sikkerhetskurs på vei er:

  Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbebygd strøk og landeveismiljø ved bruk av systematisk informasjonshenting og presis kjøreteknikk. Erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og ulempe for annen trafikk.

  Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

  - Utover dette: Tilstrekkelig øving.

TEORI PRØVE

Teoretisk prøve på Trafikkstasjon.

Drop-inn tirsdager og onsdager, fra kl. 09:00-12:00.
Til slutt er detTeoriprøven. Den tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Man må være fylt 16 år for å ta teoriprøven på Trafikkstasjon.

Søk om førerkort i god tid før du skal ta teoriprøven. 


Husk å søk om førerkort til Statens Vegvesen

Når søknaden din er registrert og godkjent, kan du ta teoriprøven.
Du kan også fylle ut søknaden på papir, og sende eller levere den til Narvik Trafikkstasjon, postboks 811, 8512 Narvik.
Ved oppmøte på teoriprøven må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I Narvik er det for tiden, tirsdager og onsdager. I eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. Her kan man bruke hodetelefoner for å få opplest spørsmålene.
Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. Du kan sjekke dette på Din side i www.vegvesen.no/dinside