Regler mørkekjøringsdemostrasjon

Stacks Image 511

MørkekjøringskursFor de som skal ta praktisk førerprøve til personbil eller moped må ha mørkekjøringskurset. Det er obligatorisk.

Hva er mørkekjøringsdemonstrasjon?


Mørkekjøringa er en del av trafikalt grunnkurs.
Du lærer om

  • årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
  • vurdering av risiko
  • rett lysbruk og ådferd elles ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket


Ved den praktiske demonstrasjonen i bil i reelle trafikksituasjonar er det trafikklæreren som kjører, du som elev er passasjer.
I den lyse årstida er det umulig å ta mørkekjøring. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvingskjøre uten.

Trafikalt Grunnkurs som tas i sommerhalvåret, tiden 16. mars - 30. oktober er bare gjyldig frem til 30. oktober for øvelseskjøring.
Mørkekjøringkurs går i tiden 1. november til 15. mars.
Skal man øvelseskjøre mellom 1. november til 15. mars må man ha mørkekjøring.
Når man har tatt kurset får man utstedt nytt BEVIS.

Mørkekjøringa er ein viktig del av føraropplæringa som alle bør ta så tidleg som mulig.

Stacks Image 552
Telefon Edvardsen Trafikkskole Narvik
Når kvalitet og sikkerhet teller.
Vi hjelper deg på veien til førerkortet.

Tlf. 90 10 40 45
Tlf. 769 45300

Trafikkskolen ligger midt i Narviks Gate 2 - Dronningens gate 49, 2. etasje.
Samme plan som nordland folkeuniversitet.
En litt eldre film om mørkekjøring fra Vegdirektoratet: