Mobirise


D1E - MINIBUSS M/HENGER


Alderskrav 21 år.

Du må ha førerkort kl. D1E hvis du skal kjøre en motorvogn (Minibuss) som er godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer og trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Du må ha førerkort kl. D1 fra før for å kunne ta førerkort kl. D1E.

Har du førerkort kl. D1E gjelder det og for kl. BE. 

Trinn 1

GRUNNKURS TUNGE KJØRETØY

Opplæringen for minibuss (D1) utgjør det første trinnet i klasse D1E.

Husk å søk om førerkort.
Det bør være gjort i god tid før du kan ta førerprøven.

Trinn 2

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3

TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Du lærer blant annet om:

- aktuelt stoff fra regelverket
- å planlegge kjøringen
- å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4

AVSLUTTENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.

- å planlegge kjørerute
-kontroll før og etter kjøring
-samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
- å motvirke ulykker
- å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
- å vurdere egen kjørekompetanse

Kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer. Det skal hjelpe deg til å 
- forstå hvor viktig det er å sikre og merke last 
- gi deg øvelse i ulike måter å sikre lasten på.

Søk om førerkort til Statens Vegvesen

Godkjent søknad er gyldig i 6 måneder.

Teoriprøve på Narvik Trafikkstasjon.

Drop-inn tirsdager og onsdager, fra kl. 09:00-12:00.