mobirise.com

D1 - MINIBUSS


Alderskrav 21 år.

For å kjøre minibuss som er godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer. Motorvognenes lengde må ikke overstige 8 meter.
Med førerkort kl. D1 kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg, dersom du skal trekke tynger tilhenger må du utvide førerkortet til kl. D1E.

Du må minimum ha førerkort kl. B fra før for å kunne ta førerkort kl. D1.
Har du førerkort kl. D1 gjelder det og for kl. B.

Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling for transporten må du i tillegg ha yrkessjåførkompetanse. 

Trinn 1

GRUNNKURS TUNGE KJØRETØY

Kurset er på 3 timer, obligatorisk og felles for alle de tunge klassene.

Her lærer du blant annet om:
-hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil 
-hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres

Fritak

Dersom du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.

Husk å søk om førerkort.
Det bør være gjort i god tid før du kan ta teoriprøven.

Trinn 2

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3

TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Du lærer blant annet om:

- aktuelt stoff fra regelverket
- å planlegge kjøringen
- å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4

AVSLUTTENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du  kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap
Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og liknende. Du lærer blant annet om

- varsling og sikring av skadested
- livreddende førstehjelp
- farlig gods og brann
- brannslokking

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.

- å planlegge kjørerute
-kontroll før og etter kjøring
-samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
- å motvirke ulykker
- å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
- å vurdere egen kjørekompetanse


Søk om førerkort til Statens Vegvesen

Godkjent søknad er gyldig i 6 måneder.

Teoriprøve på Narvik Trafikkstasjon.

Drop-inn tirsdager og onsdager, fra kl. 09:00-12:00.