https://mobirise.com/


Klasse B96

Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3500kg kan førerkort kl B96 være en god investering. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil +henger) over 3500kg og inntil 4250kg.

For å få dette førerkortet må det gjennomføres 7 timers obligatorisk opplæring på trafikkskolen. Disse timene inneholder kurs i sikring av last 2t, 2 veiledningstimer og sikkerhetskurs på vei 3t.

Det kreves ingen førerprøve for denne klassen. Når gjennomført opplæring er registrert hos statens vegvesen kan nytt førerkort hentes på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

Bestill Kjøretime

Søk om førerkort til Statens Vegvesen

Godkjent søknad er gyldig i 6 måneder.